COMENTARI A LA NOVA REGULARITZACIO DE LA PRESCRIPCIO I LA CADUCIT AT EN EL DRET CIVIL DE CATALUNYA

COMENTARI A LA NOVA REGULARITZACIO DE LA PRESCRIPCIO I LA CADUCIT AT EN EL DRET CIVIL DE CATALUNYA - VV.AA. | Adahalicante.org Lee el libro de las criaturas de un solo día. Los griegos y el misterio de la existencia directamente en tu navegador. Descarga el libro de las criaturas de un solo día. Los griegos y el misterio de la existencia en formato PDF, TXT, FB2 en tu smartphone. Y mucho más en adahalicante.org.

INFORMACIÓN

AUTOR
VV.AA.
DIMENSIÓN
8,84 MB
NOMBRE DEL ARCHIVO
COMENTARI A LA NOVA REGULARITZACIO DE LA PRESCRIPCIO I LA CADUCIT AT EN EL DRET CIVIL DE CATALUNYA.pdf
ISBN
1919202176701

DESCRIPCIÓN

L1 de gener de 2004 va entrar en vigor el Llibre Primer del Codi Civil de Catalunya. A banda de la seva importància simbòlica indubtable, el Llibre Primer del Codi civil ha introduït una regulació radicalment nova i completa de la prescripció i la caducitat, que desplaça a Catalunya la vigència en la matèria del Código civil espanyol i del que divergeix en molts aspectes. La nova regulació ha recuperat regles tradicionals del nostre dret, no recollides a la Compilació, i hi ha incorporat les aportacions dels recents desenvolupaments internacionals. Els articles 121-1 a 121-24 del CC Cat contenen disposicions sobre lobjecte de la prescripció, els seus efectes i règim jurídic general, la interrupció i la suspensió, els terminis de prescripció i les regles per al seu còmput. Entre les novetats més destacables figuren la suspensió de la prescripció i lescurçament general de terminis, especialment el de trenta anys que passa a ser ara de deu anys. Mereix també una menció especial lestabliment dun termini breu de tres anys per a bona part de les pretensions contractuals i les de responsabilitat extracontractual, així com la introducció dun sistema subjectiu de còmput junt amb un termini de preclusió que suposa lextinció definitiva de qualsevol pretensió pel transcurs de trenta anys. Amb tot, sobserven problemes de coordinació amb els terminis de prescripció especials dispersos en la resta de legislació catalana i que no han estat objecte dharmonització. En els articles 122-1 a 122-5 del CC Cat, dedicats a la caducitat, destaca lintent de dotar el dret català duna regulació general daquest institut, que distingeix entre dos règims de caducitat segons la relació jurídica sigui o no disponible. Aquest llibre constitueix un comentari sistemàtic i complet a cadascun dels articles del Llibre Primer del Codi civil relatius a la prescripció i la caducitat, que pretén ésser dutilitat a tots els juristes que lhagin daplicar.

Bali De Cerca 2015 (Lonely Planet) (2ª Ed.) descargar PDF Ryan Ver Berkmoes. Albores De La Imprenta: El Libro En EspaÑA Y Portugal Y Sus Poses Iones De Ultramar (Siglos Xv Y Xvi) libro .epub Jacques Lafaye. Alvar Aalto En EspaÑA descargar PDF Eduardo Delgado Orusco.

El título de la ley es revelador: "Primera Ley del Código Civil de Cataluña". Cataluña tiene su propia regulación por lo que respecta a la prescripción, mucho más moderna, innovadora y precisa que la estatal, en el Libro I del Código Civil de Cataluña. La primera peculiaridad del Código Civil catalán es que el plazo de la prescripción general es de diez años en lugar de los cinco que actualmente marca el Código Civil español. El CCC incluye como novedad, respecto a la literalidad del CC, la regulación de forma expresa de una nueva causa de interrupción de la prescripción, concretamente en su artículo 121-11 b. 1.968 del Código Civil ya que la acción ejercitada se basa en el artículo 1.902 del Código Civil .

LIBROS RELACIONADOS